Valresultat – Knarvik sokneråd

Her er det nye Knarvik sokneråd:

Medlemmar
Hege Kristin Brekke
Kåre Jordal
Rannveig Furelid
Ole Danbolt Hagesæther
Maria Fosse Romarheim
Laila Mehl
Lars Edvard Olsen Hjelmtveit
Tove Sneås Skauge
Janicke Gruehagen Lyngøy
Kristine Myrene Bleikli

Varamedlemmar

  1. Jorunn Skaar
  2. Øystein Veland
  3. Marie Therese Vabø
  4. Bente Natasja Zahl Røskeland
  5. Astrid Skaar Andersen

Vi ønskjer nye medlemmar og varamedlemmar velkomne og ser fram til godt samarbeid!

Meir om kyrkjevalet

9. september er det val på sokneråd og bispedømeråd. Det er gjort vedtak om samanslåing av sokna Alversund, Seim og Lygra. Det nye soknet får namnet Knarvik sokn.

Førehandsrøysting i perioden 12. august – 6. september:

  • Knarvik kyrkjekontor – kvar onsdag kl. 12-14 og torsdag 22. og 29. august kl. 16-18.
  • Etter gudstenesta i Seim kyrkje søndag 11. august kl. 11.
  • Etter gudstenesta i Knarvik kyrkje søndag 18. august kl. 11.
  • Det vert også førehandsrøysting på Knarvik sjukeheim i samband med andakt 4. september kl. 10.30.

Frist for førehandsrøysting i anna sokn enn der ein bur, er 2. september.

Røysterett ved kyrkjevalet har medlemmar av Den norske kyrkja som fyller 15 år innan utgangen av 2019 og som er folkeregisterført i soknet pr. 30. juni. Du kan sjekke om du er medlem ved å logge inn via www.kyrkja.no eller du kan kontakte kyrkjekontoret.

Vallistene til soknerådsvalet og bispedømerådsvalet finn du på www.kyrkjevalet.no. Der finn du også meir informasjon om kyrkjevalet.