Familiegudsteneste v/ Geir Øy og Nina Jenny Monstad. 4-årsbok. Dåp. Kyrkjekaffi.

Kveldsgudsteneste v/ Magne Bjørndal og Kristine Rykkje Hopland. Konfirmantane deltek.

Gudsteneste v/ Geir Øy og repr. frå Israelsmisjonen. Dåp. Nattverd.