Kveldsgudsteneste med Johnny Cash-låtar. Band og korgruppe frå Felix. Torbjørn Sæle. Nattverd. Kyrkjekvelds etterpå.

Familiegudsteneste v/ Torbjørn Sæle og Nina Jenny Monstad. Utdeling av 4-årsbok.

Kveldsgudsteneste v/ Tore Thomassen og Torbjørn Sæle. I samarbeid med Meland kyrkjelyd.