Solidaritetsgudsteneste. Geir Øy, Hilde Frafjord Johnson, Bjarte Leithaug og Eddie Ebbesvik. Kyrkjekvelds. I samarbeid med Knarvikmila.

Gudsteneste med presentasjon av konfirmantane v/ Helge Taranrød og Kristine Rykkje Hopland.