Kveldsgudsteneste kl. 19 Innsetjing av prost Helge Taranrød. Biskop Halvor Nordhaug, sokneprest Geir Øy m.fl.