Møte mellom menneske Dette er ein fleirkulturell møteplass for born og vaksne.

Vi ønskjer velkomen til bønesamling i kapellet i Knarvik kyrkje kvar måndag kl. 17.45-18.30.    

Vi ønskjer velkomen til bønesamling i kapellet i Knarvik kyrkje kvar måndag kl. 17.45-18.30.    

Møte mellom menneske Dette er ein fleirkulturell møteplass for born og vaksne.

Vi ønskjer velkomen til bønesamling i kapellet i Knarvik kyrkje kvar måndag kl. 17.45-18.30.    

Vel møtt i Kyrkjeklubben – ein klubb for menneske med utviklingshemming. Program: – Song og leik. – Kveldsmat. – Samling i kyrkjerommet.