Spesialpresten er på plass!

Søndag 24. april var det velkomstgudsteneste for spesialprest Torbjørn Sæle. Prost Geir Sørebø ønska han velkomen og la til: «Vi har venta på deg». Torbjørn fekk også bli kjend med Shelly som fortalte kva dei skulle på søndagsskulen. Torbjørn skal ha eit særskild fokus på barn, ungdomar og unge vaksne i tida som kjem. Han vert å sjå på mange gudstenester fremover. Vonar at alle i kyrkjelyden tek vel i mot han og kona Stine Karin.

SONY DSC
Shelly fortel Torbjørn kva dei skal på søndagsskulen
Stine Karin, Geir og Torbjørn
Stine Karin, Geir og Torbjørn

Informasjonskveld om kyrkjekjellaren!

Alversund sokneråd  og byggekomiteen i Knarvik kyrkje inviterer til informasjonskveld  om sokkeletasjen i Knarvik kyrkje Mandag  14. mars  kl. 19!

  • Korleis vil sokkeletasjen bli sjåande ut?
  • Kor langt har planlegginga kome?
  • Kor mange dagar er det til første spikaren skal ståast inn?
  • Når kan ein rekne med å ta sokkeletasjen i bruk?
  • Korleis vert tilkomsten til sokkeletasjen?
  • Kva skal barnet «heite»?
  • Held økonomien i prosjektet?

Det blir vafler,kaffi  og god stemning i kyrkja!

Velkomen!

Stor suksess med tverrkyrkjeleg samarbeid!

Strilen skriv måndag om stor suksess med tverrkyrkjeleg samarbeid på sundag.
«Det var i alt elleve ulike menigheiter i Nordhordland som stod bak arrangementet, som det tverrkyrkjelege fellesskapet LederForum Nordhordland har teke initiativ til.

– Me ville skapa noko nytt og heilt annleis, noko me aldri ville gjort viss me var kvar for oss, seier pastor i pinsekyrkja Betanien, Anton Heggvik før gudstenesta.

– Me har prøvd å tenkja kva me kan laga saman. Det er ein utfordring å laga noko som alle kan trivast med, så dette blir spanande, meiner han.

Fylte heile kyrkja
Det viste seg å verta ein knallsuksess, og kvar stol i heile lokalet var teken. Dermed vart mange ståande bakarst for å få gudstenesta med seg, og fleire våga seg fram i trappa på presten sitt initiativ.

– Me tenkte at med årets finaste helg skal det litt til for at mange kjem, men der tok me grundig feil, seier prest Geir Øy med eit smil før han og Cecilie Grøttveit leiar gudstenesta.»

Les heile artikkelen i Strilen.

Knallverpresten skryter på Facebook av gudstenesta
Knallverpresten skryt av gudstenesta på Facebook

Godt nyttår!

2015 var eit fantastisk år for Knarvik kyrkje – både menigheten og kyrkja! Kyrkja vert godt brukt og det er eit stort mangfald. Vi vonar at 2016 blir minst like spennande. I løpet av våren får vi ein ny prest i kyrkja, Torbjørn Sæle. Han er tilsett som spesialprest. Vi ynskjer han hjarteleg velkomen!

Knøttekoret startar opp igjen onsdag 13.januar 17:30, og det same gjer Kom innom – vaffel og prat i kyrkjetorget.

2016 Gudstenesteliste

Nyttårskonsert 17.1 klokka 18:00
image

Gudstenester, konsertar og hendingar i kyrkja fram mot jul!

Foto:Kurt Risch
Foto:Kurt Risch

23.12 22:00 Konsert – Stille natt – Heilage natt. Ein kveldskonsert med Kjersti Wiik med fleire.

24.12 Gudstenestar på julaftan (Merk: Det vert her opplyst om gudstenester for Alversund, Seim og Lygra óg)

ALVERSUND: 14:30 Ingvar Fykse. Alversund skulemusikk spelar. Offer til Kirkens Nødhjelp

ALVERSUND: 16:00 Ingvar Fykse

KNARVIK: 14:30 1430 Geir Øy. Knarvik skulekorps spelar. Offer til Kirkens Nødhjelp

KNARVIK: 16:00 Geir Øy.Astrid Byrknes og Leif H. Sleire deltek. Offer til Kirkens Nødhjelp

LYGRA: 14:00 Helge Hitland. Gruppe frå Seim Musikklag. Offer til Kirkens Nødhjelp

SEIM: 16:00 Helge Hitland. Offer til Kirkens Nødhjelp.

25.12 Gudsteneste juledag
KNARVIK: 12:00 Geir Øy. Nattverd. Kjersti Wiik – solo. Sander Haugsdal – kornett. Korgruppe. Offer til NMS.

26.12 Gudsteneste 2.juledag
SEIM: 11:00 Helge Hitland. Nattverd. Gruppe frå Seim Musikklag. Offer til Kirkens bymisjon.

Konsert til inntekt for Flyktninghjelpen

Fredag 13. november vert det invitert til konsert i Knarvik Kyrje til inntekt for Flykninghjelpen. Vi byr på eit veldig bra program, med dyktige, lokale artistar som alle stiller opp gratis for ei god sak.

Artistane som deltek er: Anne Hvidsten, Hanne Vatnøy, Gillian Gjelsvik Band, May Sissel Rismyhr Jansen, Silje Spurkeland, Øyvind Aase, William Kay og Kjersti Wiik + kor. I tillegg medverkar Lindås-ordførar Astrid Aarhus Byrknes og Leif Sleire, medan Håvard Giezendanner er kveldens konferansier.

Billettar vert seld i døra frå klokka 19.00, og kostar 200 kroner per stykk. Alle billettinntekter går uavkorta til Flyktninghjelpen.

Vi håper akkurat du vil få få med deg denne flotte konserteopplevinga, og samstundes støtta ei god sak!