Spesialpresten er på plass!

Søndag 24. april var det velkomstgudsteneste for spesialprest Torbjørn Sæle. Prost Geir Sørebø ønska han velkomen og la til: «Vi har venta på deg». Torbjørn fekk også bli kjend med Shelly som fortalte kva dei skulle på søndagsskulen. Torbjørn skal ha eit særskild fokus på barn, ungdomar og unge vaksne i tida som kjem. Han vert å sjå på mange gudstenester fremover. Vonar at alle i kyrkjelyden tek vel i mot han og kona Stine Karin.

SONY DSC
Shelly fortel Torbjørn kva dei skal på søndagsskulen
Stine Karin, Geir og Torbjørn
Stine Karin, Geir og Torbjørn

Stor suksess med tverrkyrkjeleg samarbeid!

Strilen skriv måndag om stor suksess med tverrkyrkjeleg samarbeid på sundag.
«Det var i alt elleve ulike menigheiter i Nordhordland som stod bak arrangementet, som det tverrkyrkjelege fellesskapet LederForum Nordhordland har teke initiativ til.

– Me ville skapa noko nytt og heilt annleis, noko me aldri ville gjort viss me var kvar for oss, seier pastor i pinsekyrkja Betanien, Anton Heggvik før gudstenesta.

– Me har prøvd å tenkja kva me kan laga saman. Det er ein utfordring å laga noko som alle kan trivast med, så dette blir spanande, meiner han.

Fylte heile kyrkja
Det viste seg å verta ein knallsuksess, og kvar stol i heile lokalet var teken. Dermed vart mange ståande bakarst for å få gudstenesta med seg, og fleire våga seg fram i trappa på presten sitt initiativ.

– Me tenkte at med årets finaste helg skal det litt til for at mange kjem, men der tok me grundig feil, seier prest Geir Øy med eit smil før han og Cecilie Grøttveit leiar gudstenesta.»

Les heile artikkelen i Strilen.

Knallverpresten skryter på Facebook av gudstenesta
Knallverpresten skryt av gudstenesta på Facebook

Godt nyttår!

2015 var eit fantastisk år for Knarvik kyrkje – både menigheten og kyrkja! Kyrkja vert godt brukt og det er eit stort mangfald. Vi vonar at 2016 blir minst like spennande. I løpet av våren får vi ein ny prest i kyrkja, Torbjørn Sæle. Han er tilsett som spesialprest. Vi ynskjer han hjarteleg velkomen!

Knøttekoret startar opp igjen onsdag 13.januar 17:30, og det same gjer Kom innom – vaffel og prat i kyrkjetorget.

2016 Gudstenesteliste

Nyttårskonsert 17.1 klokka 18:00
image