Godt nyttår!

2015 var eit fantastisk år for Knarvik kyrkje – både menigheten og kyrkja! Kyrkja vert godt brukt og det er eit stort mangfald. Vi vonar at 2016 blir minst like spennande. I løpet av våren får vi ein ny prest i kyrkja, Torbjørn Sæle. Han er tilsett som spesialprest. Vi ynskjer han hjarteleg velkomen!

Knøttekoret startar opp igjen onsdag 13.januar 17:30, og det same gjer Kom innom – vaffel og prat i kyrkjetorget.

2016 Gudstenesteliste

Nyttårskonsert 17.1 klokka 18:00
image

Gudstenester, konsertar og hendingar i kyrkja fram mot jul!

Foto:Kurt Risch
Foto:Kurt Risch

23.12 22:00 Konsert – Stille natt – Heilage natt. Ein kveldskonsert med Kjersti Wiik med fleire.

24.12 Gudstenestar på julaftan (Merk: Det vert her opplyst om gudstenester for Alversund, Seim og Lygra óg)

ALVERSUND: 14:30 Ingvar Fykse. Alversund skulemusikk spelar. Offer til Kirkens Nødhjelp

ALVERSUND: 16:00 Ingvar Fykse

KNARVIK: 14:30 1430 Geir Øy. Knarvik skulekorps spelar. Offer til Kirkens Nødhjelp

KNARVIK: 16:00 Geir Øy.Astrid Byrknes og Leif H. Sleire deltek. Offer til Kirkens Nødhjelp

LYGRA: 14:00 Helge Hitland. Gruppe frå Seim Musikklag. Offer til Kirkens Nødhjelp

SEIM: 16:00 Helge Hitland. Offer til Kirkens Nødhjelp.

25.12 Gudsteneste juledag
KNARVIK: 12:00 Geir Øy. Nattverd. Kjersti Wiik – solo. Sander Haugsdal – kornett. Korgruppe. Offer til NMS.

26.12 Gudsteneste 2.juledag
SEIM: 11:00 Helge Hitland. Nattverd. Gruppe frå Seim Musikklag. Offer til Kirkens bymisjon.

Knarvik Gospel startar haustsemesteret 3.september!

Knarvik Gospel startar opp att øvingane sine torsdag 3.september klokka 19.30 i Misjonshuset, då det framleis pågår orgelbygging i kyrkja. Deretter er neste øving 10.september, og etter det er det kvar 14. dag.  Etter haustferien vonar vi at kyrkja er klar for å ta i mot alle som brukar ho til øvingslokale igjen.

 

Orgelet er på veg!

Orgelet er på veg og det tek litt tid å få det på plass, kyrkja stenger difor 17.august. og opnar att 11.oktober. I den tida skal alle gudstenestene vere i Alversund.  Knøttekoret i Knarvik Kyrkje vil ha øvingane sine i Knarvik misjonshus og Shelly blir sjølvsagt med ned der! Det vert ei pause i vaffelsteikinga og «Kom innom», men vi startar opp att når orgelet er på plass.
Den 16.august kjem 3 tilsette frå orgel- fabrikken Metzler i Sveits. På mandag skal ein trailer tømmast og dei tre går i gang med å montere orgelet.

Etter 3- 4 veker kjem Metzler sjølv, eigaren av fabrikken, saman med ein annan og skal bruke 3 veker på å intonere orgelet.

Vigsling av orgelet skjer den 8. november, og orgelet blir truleg ikkje brukt på gudstenester før dette. Då kjem biskopen og vil stå for vigslinga. På ettermiddagen den dagen blir det flott orgelkonsert. Fredag 20. november blir det stor konsert med Iver Kleive og Knut Reiersrud.

Besøk frå Amerika

Dei valfartar frå alle verdshjørne for å sjå kyrkja i Knarvik – kåra til verdas vakraste kyrkje.  – Eit spektakulært bygg – her opplever vi lys og varme som grip oss sterkt, seier Tom Rossiter og Nathalie Ribon-Tourre, to av reisefølgjet på hundre amerikanske arkitektar som er på norgesturné. Knarvik-kyrkja vekkjer stor internasjonal merksemd.

Amerikabesøket er omtalt i både Strilen og Nordhordland.

Det er gøy, gøy, gøy!

«Det er gøy, gøy, gøy og rope høyt, høyt, høyt – sammen med mine venner.»

– Klokken er to minutter på halv seks, det er onsdag og små føtter karrer seg opp den lange kirketrappen. Noen vil prøve de store trappetrinnene og foreldre følger tålmodig med, men prøver også å lokke med at Shelly venter i døren. Små føtter springer mot Shelly og leverer sangpermen med et sjenert smil for deretter å spurte inn mot alteret – jeg vil skliiii.

Denne innledningen gir kanskje ikke mening for deg som ikke har vært med på når Knøttekoret i Knarvik kyrkje har øving. Det er nemlig slik at hver onsdag halv seks til kvart over seks samles rundt tretti barn mellom 3-6 år for å synge sammen. Jeg ønsker å fortelle litt fra en slik korøving.

Dirigent Gerd Marit ber alle barna sitte seg på hver sin stol og de små føttene dingler fra stolkanten. De som er 5 og 6 år skal stille seg opp først, så de på 4 år og så de som er 3 år. Det er nesten umulig å få dem til å stå samlet og oppstilt, men hva gjør nå det? Når musikken settes på og de får synge og gjøre bevegelser sammen kommer engasjementet frem! Dirigenten viser tegn til at de må synge høyere – og det får de til, de roper ut og hopper litt der de står.

«Om jeg er liten eller stooooor er det best for meg på joooord, å høre Jesus til og gå den vei han vil» 

Korte armer som peker i været – mot Jesus – nydelige barnestemmer som i kor synger ut en fantastisk lovsang. Plutselig er det en som har bestemt seg for å kose litt med sidemannen sin hårbøyle, et barn klør litt på magen og noen legger seg beint ned. De får være seg selv og de får være barn. De gleder seg til Shelly blir ropt inn og de får løpe på rekke og rad rundt i kirkerommet mens de synger:

«Det er gøy, gøy, gøy og rope høyt, høyt, høyt – sammen med mine venner.

Det er gøy, gøy, gøy og rope høyt, høyt, høy – det er Jesus som vi kjenner

Det er stort å sitte i kirkerommet og få nyte denne flotte barnesangen, hver eneste onsdag. En velsignelse for både store og små. Og ikke minst er det kjekt med sosialt samvær rundt kaffekoppen og vaflene etterpå!

Innlegget er skrevet av Regine, fadder og tante til Alma på 3 og tilhenger av Knøttekoret + Kom innom.

Kjenner du et barn som er mellom 3 og 6 år som kunne tenke seg å være med er det bare til å møte opp neste øving 20.mai 17:30.