Personvern og bruk av informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies)
Ved å gå inn på nettsidene våre, samtykker du i å få informasjonskapslar i nettlesaren din. Du kan avstå frå å samtykke til lagring av informasjonskapslar, men det kan føre til at nettsidene ikkje fungerer optimalt.

Informasjonskapslane blir ikkje knytta til deg som enkeltperson. Ei IP-adresse er definert som personopplysning fordi den kan sporast tilbake til ein bestemt maskinvare og dermed til ein enkeltperson. Knarvik kyrkje nyttar Google Analytics sin funksjon for å anonymisere IP-adressa før informasjonen vert lagra. Dermed kan ikkje den lagra IP-adressa nyttast til å identifisere den enkelte brukar.

Webanalyse
Vi samlar inn avidentifiserte opplysningar om besøkande på knarvikkyrkje.no for å utarbeide statistikk slik at vi kan lage eit mest mogleg brukarvennleg nettstad. Vi kan ikkje kan spore opplysningane tilbake til den enkelte brukar.

Alle data vert anonymisert og slått saman til ei gruppe og blir ikkje behandla individuelt. Om du ikkje ønskjer å bidra til analyse av bruken av nettsidene våre, kan du reservere deg mot det.

Google Analytics
Knarvik kyrkje brukar statistikkverktøyet Google Analytics. Verktøyet brukar cookies for å analysere korleis brukarar nyttar nettstaden.

Informasjonen som vert generert av ein slik cookie ved bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert IP-adressa di, vert sendt til Google og lagra på serverar i USA. Mottatte opplysningar er underlagt Google sine retningsliner for personvern.